NVŠ krepšelis

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

Informuojame, kad klubo 2023-2024 mokslo metais Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Šatrija“ NVŠ krepšelio lėšomis galite panaudoti šioms studijoms:

– Akademinis piešimas ir tapyba;
– Dailės technologijos;
– Anglų kalba;
– Skulptūrinės ir taikomosios keramikos studija;
– Lietuvių kalba.

Daugiau informacijos apie NVŠ krepšelius.

Navigacija

keyboard_arrow_up